Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Kanał zwyżkujący (2021-06-07)

Target po wybiciu w dół z formacji zwyżkującego kanału został osiągnięty 19 lipca 2021. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 36,53 na .

REKLAMA