Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Kanał zwyżkujący (2021-06-07)

REKLAMA