Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2021-07-05)

W trakcie sesji 11 sierpnia 2021 formacja RGR została zanegowana. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 44,16 na .

REKLAMA