Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Trójkąt (2021-08-02)

Formacja trójkąta została wypełniona 11 sierpnia 2021. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 39,41 na .

REKLAMA