Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Podwójny szczyt (2021-08-09)

11 sierpnia 2021 formacja podwójnego szczytu została zanegowana. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 45,24 na .

REKLAMA