Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Podwójne dno (2021-12-23)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna została osiągnięta 24 lutego 2022. W dniu, w którym doszło do wybicia, oszacowaliśmy szanse na spadek do 30,33 na ok. .

REKLAMA