Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Podwójne dno (2022-02-15)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna została osiągnięta 7 marca 2022. W dniu wybicia obliczyliśmy prawdopodobieństwo spadku do 29,04 na .

REKLAMA