Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2022-02-23)

24 lutego 2022 zaszło wybicie dołem formacji rozszerzającego się zniżkującego klina, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie statystyk historycznych, oszacowaliśmy szanse na spadek do 27,15 na ok. .

REKLAMA