Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Linia trendu spadkowego (2022-03-25)

REKLAMA