Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Linia trendu spadkowego (2022-03-25)

Podczas sesji 12 sierpnia 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA