Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Linia trendu spadkowego (2022-05-25)

REKLAMA