Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Trójkąt (2022-06-14)

Podczas sesji 25 sierpnia 2022 doszło do wybicia w dół z formacji trójkąta, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy szanse na spadek do 20,02 na ok. .

REKLAMA