Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Podwójne dno (2022-06-27)

W trakcie sesji 29 czerwca 2022 formacja podwójnego dna została potwierdzona wybiciem w górę. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 32,41 na ok. .

REKLAMA