Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Podwójne dno (2022-06-27)

Cena docelowa po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna została osiągnięta 28 września 2022. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie ceny 25,30 na .

REKLAMA