Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Podwójne dno (2022-07-22)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 29 września 2022. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 24,25 na .

REKLAMA