Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Kanał zwyżkujący (2022-08-10)

Zakres docelowy po wybiciu w dół z formacji zwyżkującego kanału został osiągnięty 26 sierpnia 2022. W dniu wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 28,44 na ok. .

REKLAMA