Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Rozszerzająca się (odwrócona) formacja zwyżkująca (2022-08-02)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji rozszerzającego się trójkąta zwyżkującego został osiągnięty 1 września 2022. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 27,18 na .

REKLAMA