Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Linia trendu spadkowego (2022-08-02)

W trakcie sesji 8 sierpnia 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów była w porównaniu do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA