Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Linia trendu wzrostowego (2022-08-24)

W trakcie sesji 25 sierpnia 2022 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA