Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2022-09-27)

Zakres docelowy po wybiciu z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 30 września 2022. W momencie wybicia ATmatix oszacował szanse na spadek do 23,73 na ok. .

REKLAMA