Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Trójkąt (2022-10-18)

Poziom docelowy po wybiciu w górę z formacji trójkąta został osiągnięty 31 października 2022. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 26,75 na ok. .

REKLAMA