Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Rozszerzający się klin zwyżkujący (2023-01-18)

REKLAMA