Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Opór (2023-03-07)

Podczas sesji 18 kwietnia 2023 doszło do przebicia oporu. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA