Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Podwójny szczyt (2023-03-07)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego szczytu został osiągnięty 17 marca 2023. W dniu, w którym doszło do wybicia, nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 32,04 na .

REKLAMA