Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Opór (2023-06-23)

1 września 2023 opór został przebity. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA