Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Linia trendu wzrostowego (2023-07-03)

Podczas sesji 4 lipca 2023 linia trendu wzrostowego została przebita, przy wolumenie obrotów średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA