Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Linia trendu wzrostowego (2023-07-03)

4 lipca 2023 doszło do przebicia wzrostowej linii trendu, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA