Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Podwójny szczyt (2023-07-31)

Podczas sesji 1 września 2023 formacja podwójnego szczytu została zanegowana wybiciem w górę, przy obrotach średniej z 30 sesji poprzedzających wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na wzrost do 49,38 na ok. .

REKLAMA