Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Podwójny szczyt (2023-11-16)

Podczas sesji 6 grudnia 2023 formacja podwójnego szczytu została zanegowana. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 55,05 na ok. .

REKLAMA