Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Podwójny szczyt (2023-12-18)

Cena docelowa po wybiciu w górę z formacji podwójnego szczytu została osiągnięta 16 maja 2024. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 55,60 na ok. .

REKLAMA