Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Szczyt głowy i ramion (formacja głowy i ramion) (2024-01-23)

6 lutego 2024 formacja RGR została zanegowana. Wielkość wolumenu średnią z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, algorytmy ATmatix obliczyły szanse na wzrost do 57,65 na .

REKLAMA