Nazwa / Typ formacji

PZU SA / Podwójny szczyt (2024-03-22)

Podczas sesji 8 kwietnia 2024 formacja podwójnego szczytu została zanegowana, przy wolumenie obrotów średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, ATmatix oszacował szanse na wzrost do 61,20 na ok. .

REKLAMA