Nazwa / Typ formacji

Santander Bank Polska SA / Płaska baza (2021-08-12)

Poziom docelowy po wybiciu w górę z formacji płaskiej bazy został osiągnięty 4 października 2021. W momencie wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 322,70 na ok. .

REKLAMA