Nazwa / Typ formacji

Santander Bank Polska SA / Podwójne dno (2022-09-27)

29 września 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy wolumenie obrotów w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, oszacowaliśmy szanse na spadek do 162,28 na ok. .

REKLAMA