Nazwa / Typ formacji

Santander Bank Polska SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2023-08-25)

W trakcie sesji 6 września 2023 zaszło wybicie dołem formacji rozszerzającego się zniżkującego klina. Wielkość wolumenu obrotów osiągnęła wartość średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie statystyk historycznych, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 309,96 na ok. .

REKLAMA