Nazwa / Typ formacji

Santander Bank Polska SA / Podwójne dno (2023-09-20)

Formacja podwójnego dna została wypełniona 16 października 2023. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo wzrostu do 396,80 na ok. .

REKLAMA