Nazwa / Typ formacji

Santander Bank Polska SA / Klin zniżkujący (2024-01-24)

Poziom docelowy po wybiciu górą z formacji zniżkującego klina został osiągnięty 20 lutego 2024. W dniu wybicia oszacowaliśmy prawdopodobieństwo osiągnięcia ceny 523,00 na ok. .

REKLAMA