Nazwa / Typ formacji

Tauron Polska Energia SA / Rozszerzający się klin zniżkujący (2020-02-13)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji rozszerzającego się zniżkującego klina został osiągnięty 24 lutego 2020. W momencie wybicia ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 1,29 na .

REKLAMA