Nazwa / Typ formacji

Tauron Polska Energia SA / Linia trendu spadkowego (2020-05-13)

20 maja 2020 doszło do przebicia spadkowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów była w stosunku do średniej z 30 poprzednich sesji.

REKLAMA