Nazwa / Typ formacji

Tauron Polska Energia SA / Szybki wzrost (2020-09-28)

Poziom docelowy po wybiciu z formacji szybkiego wzrostu został osiągnięty 5 stycznia 2021. W dniu, w którym doszło do wybicia, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo wzrostu do 3,07 na .

REKLAMA