Nazwa / Typ formacji

Tauron PE SA / Podwójne dno (2022-02-15)

Cena docelowa po wybiciu z formacji podwójnego dna została osiągnięta 24 lutego 2022. W dniu, w którym zaszło wybicie, oszacowaliśmy prawdopodobieństwo spadku do 1,99 na .

REKLAMA