Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Szybki wzrost (2022-01-04)

Zakres docelowy po wybiciu dołem z formacji szybkiego wzrostu został osiągnięty 24 lutego 2022. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 7159 pkt. na .

REKLAMA