Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Szybki wzrost (2022-03-11)

Podczas sesji 6 maja 2022 doszło do wybicia dołem formacji szybkiego wzrostu, przy wolumenie w porównaniu do średniej z 30 sesji poprzedzających to wybicie.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo spadku do 3642 pkt. na ok. .

REKLAMA