Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Szybki wzrost (2022-05-18)

Target po wybiciu w dół z formacji szybkiego wzrostu został osiągnięty 1 września 2022. W momencie wybicia obliczyliśmy szanse na osiągnięcie 4718 pkt. na .

REKLAMA