Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Podwójne dno (2022-06-14)

Podczas sesji 4 lipca 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszym modelem statystycznym, algorytmy ATmatix obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia 3430 pkt. na ok. .

REKLAMA