Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Podwójne dno (2022-06-27)

Poziom docelowy po wybiciu dołem z formacji podwójnego dna został osiągnięty 28 września 2022. W momencie wybicia ATmatix oszacował prawdopodobieństwo spadku do 4646 pkt. na ok. .

REKLAMA