Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Klin zniżkujący (2022-06-07)

Target po wybiciu dołem z formacji zniżkującego klina został osiągnięty 9 czerwca 2022. W momencie wybicia ATmatix wyznaczył szanse na osiągnięcie 5906 pkt. na ok. .

REKLAMA