Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Linia trendu spadkowego (2022-07-11)

Podczas sesji 20 lipca 2022 doszło do przebicia spadkowej linii trendu. Wielkość wolumenu obrotów średnią z 30 sesji poprzedzających to wybicie.

REKLAMA