Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Klin zniżkujący (2022-07-18)

W trakcie sesji 20 lipca 2022 doszło do wybicia w górę z formacji zniżkującego klina, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Na podstawie zachowania tego typu formacji w przeszłości, ATmatix wyznaczył prawdopodobieństwo wzrostu do 9319 pkt. na ok. .

REKLAMA