Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Podwójne dno (2022-08-25)

Poziom docelowy po wybiciu w górę z formacji podwójnego dna został osiągnięty 14 listopada 2022. W momencie wybicia nasze algorytmy obliczyły szanse na osiągnięcie 6199 pkt. na .

REKLAMA