Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Podwójne dno (2022-08-08)

W trakcie sesji 29 sierpnia 2022 formacja podwójnego dna została zanegowana, przy obrotach średniej z 30 poprzednich sesji.
Zgodnie z naszymi statystykami, ATmatix oszacował prawdopodobieństwo osiągnięcia 4123 pkt. na ok. .

REKLAMA