Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Podwójne dno (2022-09-27)

Formacja podwójnego dna została wypełniona 14 listopada 2022. W dniu, w którym zaszło wybicie, nasze algorytmy obliczyły prawdopodobieństwo osiągnięcia 6071 pkt. na ok. .

REKLAMA