Nazwa / Typ formacji

WIG-banki / Podwójny szczyt (2022-12-23)

Target po wybiciu w górę z formacji podwójnego szczytu został osiągnięty 11 stycznia 2023. W momencie wybicia oszacowaliśmy szanse na osiągnięcie 7279 pkt. na ok. .

REKLAMA